Imprint 

EFPROMM GmbH
Kasernenstr. 27
40213 Duesseldorf
Germany

شماره تلفن:

+49 211 569416-0

فکس:

+49 211 56941616

ایمیل: info@efpromm.com
شبکه اینترنتی: www.efpromm.com
 

VAT: DE 253273805
درج در دفتر ثبت شرکت های آلمانی:HRB 55512   شرکت با مسئولیت محدود، دفتر ثبت شده در دوسلدورف. شماره
 
نکته ای در رابطه با حدود مسئولیت:
ما هیچ گونه مسئولیتی برای محتوای ربط های خارجی را نمیپذیریم. فقط گرداننده های این گونه ربط ها مسؤل محتوای شان میباشند.

مدیر سایت
Internetagentur Michael Janik
 
 1. محتوای خدمات آنلاین
  EFPROMM GmbH متضمن اطلاعات ارائه شده جدید، دقیق و کامل نمیباشد. ادعای مسئولیت در برابر این شرکت مربوط به خسارت، اعم از ماهیت فیزیکی یا غیر فیزیکی که بدلیل استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات ارائه شده یا با استفاده از اطلاعات نادرست و ناقص  اصولاً پذیرفته نخواهند شد. EFPROMM GmbH بطور صریح حق اصلاح، تکمیل یا حذف قسمتی از صفحه یا تمام خدمت را بدون اخطار جداگانه برای توقف انتشارات بطور موقت یا دائمی را محفوظ میکند.


 2. ۔ مراجع و لینک ها
  EFPROMM GmbH بر هر نوع طرح های  فعلی و آینده و برمحتوای صفحات وب ازشخص ثالث (لینک ها) هیچ نوع نفوذ ندارد که برای آن ارجاع های مستقیم یا غیر مستقیم داده شود. بنابراین این شرکت به صراحت خود را از هر گونه محتوای صفحات ربط دور میکند. این همچنین برای تمام نوشته جات شخص ثالث در خبرنامه و لیست پستی که توسط EFPROMM GmbH تنظیم شده، قابل اجراست.


 3. ۔ حفاظت اطلاعات
  از آن جایی که سرویس اینترنت فرصتی برای وارد کردن معلومات تجاری و شخصی (آدرس های ایمیل، نامها، آدرس ها) می دهد، استفاده کننده باید درک  کند که  او  با صراحت  وبصورت داوطلبانه این  اطلاعات را افشاء میکند.
 4. همه اطلاعات ارائه شده به ما، تنها  توسط ما بمنظور تسهیل روابط تجاری ما با شما استفاده می شود. به شخص ثالث که به طور مستقیم  در معامله اشتراک ندارد هیچ اطلاعاتی فروخته، اجاره و یا  در آن اطلاعات شریک نخواهد شد


 5.  حق چاپ (حق چاپ EFPROMM Gmb)
  حق چاپ محفوظ است،  EFPROMM GmbH, D-40549 Duesseldorf, Germany
   
  اسناد آنلاین و صفحات شبکه ای، از جمله هر جزء اصلی، تحت حق چاپ محفوظ میباشند. آنها فقط میتوانند برای امور شخصی، علمی و غیر تجاری جهت افزایش معلومات کپی شوند.
   
   ما از هر گونه نظرات و یا  پیشنهادات شما راجع به  وب سایتمان استقبال خواهیم کرد و باید از طریق ایمیل به آدرس:  info@efpromm.comفرستاده شوند.
   

 
Doppelpfeil  اگر نیازمندی های خاص مورد نظر شما در اینجا منظور نشده، لطفا با ما تماس بگیرید. .


صفحه اصلی | شرکای تجاری | اخطار قانونی | حفظ حریم خصوصی | تماس با ما حق طبع و نشر © EFPROMM GmbH, کلیه حقوق محفوظ است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPROMM GmbH
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


EnglishdeutschChinaArabFarsi